2021, 7 (1)


Künye ve İçindekiler

Vatandaşların E-Katılım Potansiyeli Ve Öncülleri: Belediye Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma
Dr. Serkan İnam & Prof. Dr. Çağatan Taşkın

Mobile Marketing: Current State and Future Research Directions
Doktorant, Mirwais Follad , Arş. Gör., Ayhan Akpınar & Doç. Dr., Muhammet Ali Tiltay

Evlilik Harca(n)maları: Evlilik Ritüelleri ve Tüketimi Üzerine Bir Araştırma
Öğr. Gör. Çiğdem Aliçavuşoğlu & Doç. Dr. Elif Boyraz

Turizmde Satın Alma Karar Süreci: Bir Literatür İncelemesi ve Araştırma Önerileri
Hatice YALVAÇ & Serhat Adem SOP