Dergi Danışma ve Hakem Kurulu


Editör

 Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN, Anadolu Üniversitesi 

 

Editör Yardımcıları

Prof. Dr. Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU

Prof. Dr. Elif KARAOSMANOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami İŞLEK, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

       

 

Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk PALA, Giresun Üniversitesi 

 

Dergi Sekreterya

Dr. Rıdvan KOCAMAN

 

Danışma Kurulu

 

Doğan Yaşar AYHAN - Başkent Üniversitesi

Michael J. BAKER – University of Strathclyde, Birleşik Krallık

Michael BASIL - University of Lethbridge, Kanada

Tamer ÇAVUŞGİL – Georgia State University, ABD

Fuat FIRAT – University of Texas-Pan American,  ABD

Güliz GER- Bilkent Üniversitesi

Uğur GÜLLÜLÜ - Atatürk Üniversitesi

Philip J. KITCHEN – ESC Rennes, Fransa

Charles PATTI – University of Denver, ABD

Necdet TİMUR – Anadolu Üniversitesi 

Ömer TORLAK –  İstanbul Ticaret Üniversitesi

Şuayip ÖZDEMİR – Afyon Kocatepe Üniversitesi

Cengiz YILMAZ – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Cevahir UZKURT – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

 

Hakem Listesi

 

Erkan AKAR – Afyon Kocatepe Üniversitesi

Serkan AKINCI – Akdeniz Üniversitesi

Şafak AKSOY – Akdeniz Üniversitesi

Ayşe AKYOL – İstanbul Arel Üniversitesi

Sanem ALKİBAY – Gazi Üniversitesi

Murat Hakan ALTINTAŞ – Uludağ Üniversitesi

Remzi ALTUNIŞIK – Sakarya Üniversitesi

Metin ARGAN – Anadolu Üniversitesi

F. Müge ARSLAN – Marmara Üniversitesi

Ş. Sinem ATAKAN – Özyeğin Üniversitesi

Mutlu Yüksel AVCILAR – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Canan AY – Celal Bayar Üniversitesi

Kenan AYDIN – Yıldız Teknik Üniversitesi

Hasan AYYILDIZ – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Muazzez BABACAN – Dokuz Eylül Üniversitesi

Ahmet BARDAKCI – Pamukkale Üniversitesi

Süleyman BARUTÇU – Pamukkale Üniversitesi

Selda BAŞARAN ALAGÖZ – Necmettin Erbakan Üniversitesi

Sezen BOZYİĞİT – Mersin Üniversitesi

Şebnem BURNAZ – İstanbul Teknik Üniversitesi

Burcu CANDAN – Kocaeli Üniversitesi

Emrah CENGİZ – İstanbul Üniversitesi

Hakan CENGİZ - Karabük Üniversitesi

Güldem CERİT – Dokuz Eylül Üniversitesi

Serap ÇABUK – Çukurova Üniversitesi

Semra DOĞAN- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Volkan DOĞAN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Emre Şahin DÖLARSLAN – Çankırı Karatekin Üniversitesi

Nezahat EKİCİ - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

İçlem ER – Dumlupınar Üniversitesi

Aysel ERCİŞ – Atatürk Üniversitesi

Meltem ERDOĞAN – Anadolu Üniversitesi

Nezihe Figen ERSOY – Anadolu Üniversitesi

Zeliha ESER - Başkent Üniversitesi

Emine ESER GEGEZ - İstanbul Bilgi Üniversitesi

Ercan GEGEZ – Altınbaş Üniversitesi

Sevgi GÖNÜLLÜOĞLU - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Mustafa GÜLMEZ – Akdeniz Üniversitesi

Nazan GÜNAY – Ege Üniversitesi

Mahmut Sami İŞLEK - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yusuf KARACA– Afyon Kocatepe Üniversitesi

Kurtuluş KARAMUSTAFA – Erciyes Üniversitesi

Elif KARAOSMANOĞLU – İstanbul Teknik Üniversitesi

Bahtışen KAVAK – Hacettepe Üniversitesi

Aydın KAYABAŞI - Dumlupınar Üniversitesi

Gülpınar KELEMCİ - Marmara Üniversitesi

İbrahim KIRCOVA – Yıldız Teknik Üniversitesi

Erdoğan KOÇ - Bahçeşehir Üniversitesi

Akın KOÇAK – Ankara Üniversitesi

Cenk KOÇAŞ – Sabancı Üniversitesi

Hüseyin Sabri KURTULDU – Karadeniz Teknik Üniversitesi

Salih KUŞLUVAN – İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Canan MADRAN – Dokuz Eylül Üniversitesi

Ramazan NACAR – Bursa Teknik Üniversitesi

Sima NART – Sakarya Üniversitesi

Aslıhan NASIR – Boğaziçi Üniversitesi

Süphan NASIR – İstanbul Üniversitesi

Meltem NURTANIŞ VELİOĞLU - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Abdullah OKUMUŞ – İstanbul Üniversitesi

Mine OYMAN – Anadolu Üniversitesi

Murat ÖZ – Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Fatma Zeynep ÖZATA - Anadolu Üniversitesi

Cansev ÖZDEMİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Erkan ÖZDEMİR – Uludağ Üniversitesi

Alper ÖZER – Ankara Üniversitesi

Hicran ÖZGÜNER KILIÇ - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 

Behçet Yalın ÖZKARA - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Müjdat ÖZMEN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Sevgi Ayşe ÖZTÜRK – Anadolu Üniversitesi 

Ufuk PALA - Giresun Üniversitesi 

Cihat POLAT – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Ayşe ŞAHİN – Mersin Üniversitesi

Habibe Yelda ŞENER - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Mustafa TANYERİ – Dokuz Eylül Üniversitesi

Berna TARI KASNAKOĞLU – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Muhammet Ali TİLTAY – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Mehpare TOKAY ARGAN – Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Tolga TORUN - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Cevat TOSUN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Nimet URAY – Kadir Has Üniversitesi

Ebru UZUNOĞLU – İzmir Ekonomi Üniversitesi

Kaan VARNALI – İstanbul Bilgi Üniversitesi

Mehmet İsmail YAĞCI – Mersin Üniversitesi   

Enis YAKUT - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Eda YAŞA ÖZELTURKAY – Çağ Üniversitesi

Nahit YILMAZ - Necmettin Erbakan Üniversitesi 

O. Can YILMAZDOĞAN - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Dicle YURDAKUL – Altınbaş Üniversitesi

Hilmi Refat YÜNCÜ – Anadolu Üniversitesi

Hayrettin ZENGİN – Sakarya Üniversitesi