Son Sayı


2021, 7 (2)

Önbilgiler

Ulusal Yazının Akademik Pazarlama Dergileri Üzerinden Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre Aydın & Dr. Öğr. Üyesi Merve Coşkun

A Theoretical Discussion on Marketing Agility and Adaptive Marketing Capabilities in Regards to Firm Performance
Öğr. Gör. M. Murat Cerit & Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu

Tüketici Davranışlarının Elektroensefalografi (EEG) ile İncelenmesi: Satın Alma Niyetinin N200 Potansiyeli ile Tahminlenmesi
Doç. Dr. Behçet Yalın Özkara

Nostalji Eğilimi, Marka Nostaljisi ve Marka Mirasının Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi
Muhammed Çağrı TANRIKULU & Prof. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN

Uluslararası Endüstriyel Pazarlarda Hizmet Sunum Önceliklerinin Farklılaşması “X” Transformatör Üretim Firmasında Uygulama
Doç. Dr. Habibe Yelda Şener & Şiyar Ekinci

Pazarlama Alanındaki Uluslararası Araştırmaların Bibliyometrik Analizi
Dr. Öğretim Üyesi Aysel Kurnaz