İndeks Bilgileri


Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  • ASOS  INDEX (Academia Social Science Index)
  • Research Bible Academic Resource Index
  • Google Scholar
  • Eurasian Scientific Journal Index
  •  SIS - Scientific Indexing Services
  • Sobiad