Yazım Kuralları


 1. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi; pazarlama teorisi ve uygulamasının tüm yönleriyle ilgilenen ve pazarlamanın yönetsel pratiğine güçlü ve önemli çıkarımlar sağlayan kuramsal, kavramsal ve alan araştırmasına dayalı özgün makaleleri yayınlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanacak olan dergi, alanında kuramsal, kavramsal ve uygulamalı çalışmalara yer verir.
 2. Dergiye gönderilecek makalelerde öncelik olarak Türkçe yazılmış olanlara verilmekle beraber, sınırlı sayıda İngilizce makalelere de yer verilecektir.
 3. Yayına gönderilecek makalelerin aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde bulunmaması, hiçbir yerde yayına kabul edilmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 4. Makale metninde makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları, 120 kelimeyi aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce özetler ile en fazla beşer adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime yer almalıdır. Makale metninde yazar/ların kimlik bilgileri yer almamalıdır.
 5. Genişletilmiş özet ise, en az 1000 en fazla 1500 sözcükten oluşacak olacak şekilde, Times New Roman, 11 punto, iki yana yaslı ve paragraf aralıkları önce ve sonra "0nk" şeklinde bir şablon kullanılarak hazırlanmalıdır.
 6. Dergiye gönderilecek yazılar A4 ebadında kağıda, Times New Roman, 12 punto, 1,5 aralıkla, paragraf öncesi şekilde, metin, tablo ve şekiller, kaynakça ve ekler dahil 40 sayfayı aşmayacak şekilde yazılmış olmalıdır.
 7. Makalenin başlığı sağa yaslı, 14 punto, bold ve sadece ilk harfleri büyük yazılmış olmalıdır.
 8. Türkçe ve İngilizce özet 10 punto Times New Roman, 1.15 satır aralığı, paragraf iki yana yaslı ve italik olarak yazılmalıdır. 
 9. Tüm metin iki yana yaslı ve paragraf aralıkları "önce 3nk" ve "sonra 3nk" olarak ayarlanmalıdır. Ayrıca, paragraflar 0,5 cm içeriden olacak şekilde başlamalıdır. Gönderilecek çalışmaların sayfa kenar boşlukları aşağıdaki gibi belirlenmelidir:
                 Üstten  : 5 cm
                 Soldan : 3,5 cm
                 Alttan  : 5 cm
                 Sağdan : 3,5 cm
 10. Metin içi atıflarda Harvard metodu olarak adlandırılan ve yazar soyadı, tarih ve sayfa numaralarının verildiği sistem tercih edilmelidir (Clegg, 1997: 53). İkiden fazla yazarı olan kaynaklara atıflarda ilk yazarın soyadı ve "vd." ibaresi kullanılmalıdır (Morgan vd., 1994). Aynı parantez içerisinde birden fazla kaynak ";" işareti ile ayrılmalıdır (Hassard ve Parker, 1994; Boje, 1996).
 11. Metin içinde yer alacak tablo, şekil, grafik, harita vb.'leri metin içine ortalanarak yerleştirilmiş olmalıdır. Sayfaya dikey olarak sığmaması durumunda, yatay olarak konumlandırılması ya da ekler bölümünde -metin sonunda- kaynakçadan hemen önce yer almış olması gerekmektedir.
 12. Metin içindeki tüm şekiller ve grafikler sıra numarası ile (Şekil 1) kendi içinde ve şekil ya da grafiğin altında; tablolar ise yine kendi içinde numaralanmak üzere (Tablo 1) tablonun üzerinde numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları sayfaya ortalanmış, Times New Roman, 10 punto, bold (kalın), önce ve sonra 6nk aralık ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 13. Tablo, şekil ve grafiklerin varsa kaynakları; tablo, şekil ve grafiklerin hemen altında metin içi atıf kurallarına uygun olarak verilmelidir. Matematiksel ve istatistiksel simgeler Microsoft Office denklem düzenleyicisi ile hazırlanmalıdır.
 14. Makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenecek kaynakça kısmı bulunmalıdır. Kaynakçada sadece makalede kullanılan eserler yer almalıdır ve kaynakça aşağıda belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanmalıdır. 

KİTAPLAR
Orçan, M. (2013), Osmanlıdan Günümüze Modern Türk Tüketim Kültürü, Ankara: Harf Yayınları.
Yılmaz, C. (2011) Tavşan ile Kaplumbağa-Bir Rekabet Analizi, İstanbul: Doğan Kitap
Carson, D., Gilmore, A., Perry, C.ve Gronhaug, K. (2002) Qualitative Marketing Research, London: Sage Publications.

DERLEME KİTAPTA BÖLÜM
Kaiser, S.B. ve Ketchum, K. (2005), "Consuming fashion as flexinility: methaphor, cultural mood, and materiality", Ed. S. Ratneshwar ve David Glen Mick, Inside Consumption – Consumer Motives, Goals, and Desires, London: Routledge,122-143.

MAKALELER
Kjellberg, H.(2008), "Market practices and over-consumption", Consumption Markets & Culture, 11(2), 151-167.
Altunışık, R. ve Torlak, Ö. (2006), "Türkiye'de Pazarlama Araştırmalarının Genel Bir Değerlemesi ve Nitel Yöntemlerin Artan            Önemi", Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1(1), 56-72.

İNTERNET KAYNAKLARI

Yazarı Belli Olan İnternet Kaynakları:
Tınç, L.(2008), "Kapalıçarşı'dan Beyoğlu mağazalarına... Osmanlı'nın alışveriş mekânları ", http://www.thegate.com.tr/?sid=5d6bc63fa883d5484e1587d9ac4018f4&subid=470, (Erişim: 22.01.2009).
Blecher, G. (2004), "Ye Kürküm Ye Deyişinden Veblen'in Gösterişçi Kuramı'na", http://www.eurozine.com/articles/2004-07-22-blecher-tr.html, Çev. Osman Deniztekin, (Erişim: 22.01.2009).

Yazarı Belli Olmayan İnternet Kaynakları:
"Bugün ve yarın kredi kartı boykotu var!", 21.06.2007, http://www.memurlar.net/haber/79440/,  (Erişim: 22.01.2009).
http://www.rok.org.tr

Not: Kaynakçada ilk satır hariç, diğer satırlar 1,25 cm içeriden başlamalıdır (Üst cetvel yardımıyla yapılabilir).

Şablon makale formatı için tıklayınız