2020, 6 (2)


Künye ve İçindekiler

Sosyal Medya Fenomenleri Tarafından Yapılan Reklamlara Yönelik Tüketici Şüpheciliğinin Tutumlar ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi
Dr. öğr. üyesi Buket Bora Semiz

Nöropazarlama kapsamında entegre ölçüm süreçlerinin uygulanmasına yönelik bir alan yazın taraması
Dr. Nihan TOMRİS KÜÇÜN, Hazal DUMAN ALPTEKİN & CANBERK ÇETİN

Uluslararası Ticarette İnternet Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Doktora Öğrencisi Batuhan KARABİBER & Dr. Öğr. Üyesi İsmail METİN

Öğrencilerin Pazarlamaya Yönelik Metaforik Algılarının Ölçümlenmesine Yönelik Uygulama
Doç. Dr. Tolga Torun

Mağaza Markalı Ürünlerin Satın Alma Davranışının Tüketim Değerleri Teorisi Bağlamında İncelenmesi
Evrim ERDOĞAN YAZAR & Murat BURUCUOĞLU

Bankacılık Sektöründe Duyusal Marka Deneyimi ve Çalışan Empatisinin Marka Değeri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Öğr. Gör. İsmail Çakmak & Prof. Dr. Çağatan Taşkın