2020, 6 (1)


İç Kapak ve İçindekiler

Hizmet Baskın Mantık ve Ortaklaşa Değer Yaratımı: Pazarlama Disiplini İçin Bütüncül Bir Değer Yaklaşımı
Öğr.Gör.Dr. Hasan GÖĞCE & Doç.Dr. Müjdat ÖZMEN

GSM Sektöründe Müşteri Tatminini Etkileyen Faktörler ile Müşteri Tatmininin Müşteri Bağlılığı Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Esra BARAN & Aydın KAYABAŞI

Evaluation of Consumer Purchasing Behaviors in the COVID-19 Pandemic Period in the Context of Maslow's Hierarchy of Needs
Adnan Duygun & Erdal Şen

Dindarlik ve Tesettür Modasi Eğiliminin Satin Alma Niyeti Üzerindeki Rolü
Doç.Dr. Murat ÖZ & Medine ÖZKAYNAK

COVID-19 Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Bülent Aydın & Merve Doğan