2019, 5 (2)


İçindekiler ve İç Kapak

İşletmelerin Sürdürülebilir İnovasyon Faaliyetleri: Pazarlama Bakış Açısıyla Nitel Bir İnceleme
Nilgün Açıkalın & Aydın Kayabaşı

Marka Bağlılığına Göre Tüketici Tipolojileri: Toyota Türkiye Hayran Topluluğu Örneği
Timuçin DALGIÇ & Doç. Dr. Muhammet Ali TİLTAY

Benlik Uyum Teorisi Çerçevesinde Markaya Bağlanmanın Öncülleri Ve Bağlanma-Sadakat İlişkisi
Arş. Gör. Mehmet ÖZER & Prof. Dr. Alper ÖZER

Toward A New Understanding of FOMO: ‘Fomsumerism’
Metin Argan & Mehpare Tokay Argan

Sosyo-Materyal Bir Yapı Olarak Pazar: Pazarın Bilim-Teknoloji- Toplum İncelemeleri Bakış Açısıyla İncelenmesi
Doç. Dr. Müjdat Özmen