2019, 5 (1)


İçindekiler ve İç Kapak

Banka Sigortacılığında Müşteri Değerinin Artırılmasına Yönelik Bir Model Önerisi
Doç.Dr. H. Yelda ŞENER & Prof.Dr. B. Zafer ERDOĞAN

İndirim Mağazalarının Maliyet Düşürme Stratejileri ve Türkiye’deki Perakendecilerin Verimliliklerinin Karşılaştırılması
Ahmet Bardakcı & Tamer Baran

Tüketici Davranışı Teorisi Alan Kimliğinin Oluşumuna Yönelik Bir Değerlendirme: Mevcut Durum ve Eğilimler
MUHAMMET ALİ TİLTAY & RUKİYE ŞEN

Pazarlama Araştırmacıları için Deneysel Tasarım: Felsefik Arkaplan ve Metodolojik Tartışma
Dr. Volkan Doğan

A Story on Sustainability: Both the Firm and the Employees are Green
VOLKAN UĞUR, MELTEM NURTANIŞ VELİOĞLU, SÜREYYA KARSU & MEFTUNE ÖZBAKIR UMUT