2018, 4 (2)


İçindekiler ve İç Kapak

Marka - Maskot Çatışmasının Reklam ve Marka Üzerindeki Etkileri
Nuri Gülver & Doç. Dr. Emine Eser Gegez

Tüketici Odaklı Yaklaşımla Hastanelerin Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği
Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa & Arş. Gör. Yusuf Ziya Akbaş

Televizyon Reklamlarında Kullanılan Ünlü Kişilerin Tüketicilerin Satın Alma Niyetlerine Etkisinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Zeynep Beril YOLAÇAN & Doç. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY

İkinci El Giyim Motivasyonu, Moda Yenilikçiliği ve Sürdürülebilirlik Üçgeninde Keşifsel Bir Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Tutku Eker İşcioğlu & Yrd. Doç. Dr. Dicle Yurdakul

How Do We Pursue Our Goals When They Are Artificial? The Role of Psychological Distance on Goal Motivation
Begüm Yetişer Altıntaş

‘I miss you Jessica’: The Role of Anticipated Regret in Comparative Advertising
Dr. Kivilcim Dogerlioglu Demir & Dr. Ozge Turut