2018, 4 (1)


İçindekiler ve İç Kapak

Tüketicilerin Giyilebilir Teknoloji Ürünlerini Benimsemesinde Etkili Olan Faktörler: Akıllı Saatler Üzerine Bir Araştırma
Prof. Dr. Mehmet MARANGOZ & Araş. Gör. Ali Emre AYDIN

Tüketim Konusundaki Aile İletişim Şekillerinin Adolesanların Hedonik ve Faydacı Tüketimleri Üzerindeki Etkisi
Yrd.Doç.Dr. Sezen BOZYİĞİT & Doç.Dr.Mehmet İNCE

Destinasyon İmajı, Hedonik Alışveriş Değeri ve Yerel Halkın Olumlu Özelliklerinin Yabancı Turistlerin Davranışları Üzerindeki Etkileri
Fulya Açıkgöz & Yrd. Doç. Dr. Esra Arıkan

Ünlü Kişilerin Kullanıldığı Reklamların Etkinliği Üzerinde Etkili Olan Faktörler: Kadın Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Gizem Tokmak

Perakendecilikte Teknolojik Yenilikler ve Uygulamalar
İzzet Gülşen & Prof. Dr. Şuayıp Özdemir

Beynimiz ve Dilimiz Aynı mı Konuşuyor? Anket ve EEG Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Marka Kişiliği Ölçümü Açısından Bir Araştırma
Sevgi Ayşe Öztürk, Nurcan Yücel & Talha Bayır