2017, 3 (2)


İçindekiler ve İç Kapak

Editörden
Mobil İnternet, Tüketici Materyalizmi ve Alışveriş Bağımlılığı: Alışveriş Motivasyonlarının Düzenleyici Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Arş. Gör. Ayşe Bengi Özçelik, Doç. Dr. E. Eser Gegez & Prof. Dr. Şebnem Burnaz

Corporate Social Responsibility: Marketing Tool or a Philanthropic Approach
Amna Arif

Davranışsal ve Sosyal Bilimlerde Yaygınca Sorgulanan 10 Metodolojik Sorunun Cevabı
Arş. Gör. Dr. Volkan DOĞAN