2016, 2 (2)


İçindekiler ve İç Kapak

Editörden
Perakendeci Markalı Ürünlerin Pazarlamasında Ambalaj
Prof. Dr. Şuayıp Özdemir & Nihal Gökdemir

Müşteri Şikâyetlerinin Önemi: Hizmet Pazarlaması ve Markalaşması Üçgeni Çerçevesinde Bankacılık Sektöründe Bir Çalışma
Prof. Dr. Zeliha Eser, Prof. Dr. Musa Pınar & Prof. Dr. Tülay Girard

Parasal ve Parasal Olmayan Satış Tutundurmanın Marka Değerine Etkisi
Arş. Gör. Mehmet Özer & Doç. Dr. Alper Özer

Yeniliği Benimseyen Kategorilerinin Yenilikçi Davranış Güdüleri Açısından Farklılıkları: Akıllı Telefon Kullanıcıları Üzerinde Bir İnceleme
Prof. Dr. Bahtışen Kavak, Arş. Gör. Neslişah Taner & Arş. Gör. Şerife Kazancı