2016, 2 (1)


İçindekiler ve İç Kapak

Editörden
Voluntary Simplicity, Values And Lifestyles: A Case of Ankara-Turkey
Dr. Ayşegül Ermeç Sertoğlu, Yrd. Doç. Dr. Çağla P. Bozoklu & Prof. Dr. Sezer Korkmaz

Sosyal Pazarlamada Hedef Kitlenin Derinlemesine Analizi ile Geri Dönüşüm Davranışını Haritalamak
Yrd.Doç.Dr. Meftune Özbakır Umut & Prof.Dr.Meltem Nurtanış Velioğlu

Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve İşletme Performansı İlişkisi
Prof. Dr. Abdulcelil Çakici, Öğr. Gör. Dr. Harun Çalhan & Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa

Kurumsal Kimlikte Etik Vurgusunun Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Tüketici Ekstra Rol Davranışı İlişkisine Etkisi
Ar. Gör. Neşenur Altıniğne & Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu