2015, 1 (1)


İçindekiler ve İç Kapak

Editörden
Uygulamalı Sentez Bir Sosyal Bilim Olarak Pazarlama
Prof. Dr. Bayram Zafer Erdoğan & Arş. Gör. Semra Doğan Çifci

Yardım Kurumlarına Bağışın Sosyal Yönü: Özgeci Ve Bencil Bağış Motivasyonlarının Gizli Bağış Üzerindeki Etkisi
Yard. Doç. Dr. Muhammet Ali Tiltay & Prof. Dr. Ömer Torlak

Pazarlama Anlayışındaki Değişimler Açısından Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Müşteri Tatmini Ve Müşteri Sadakatiyle İlişkisi
Arş. Gör. Şirin Gizem Köse

Engelli Ve Engelli Olmayan Bireylerin Sosyal Sorumluluk Algı Düzeyi İle Marka İmajı Algı Düzeyi Farklılıklarının Belirlenmesi: Gsm Operatör Markaları Üzerinde Bir Araştırma
Doç. Dr. Sabiha Kılıç & Arş. Gör. Kübra Müge Daldal